Ordningsregler

För att vi ska vara välkomna åter och för att vi alla ska trivas, är det viktigt att följande regler respekteras

Plocka alltid upp...


... efter hunden. Gäller både inne på förläggningsområdet och i skogen då soldaterna som också nyttjar skogen inte vill slänga sig platt rakt på en hundkorv.Respektera gränsdragningar


Då det kan finnas blindgångare i markerna är det viktigt att vi inte överträder de områden som vi inte tilldelats. Kör sakta


Kör sakta på området, respektera fartbegränsningarna då vi är många som rör oss på området samt i skog och mark. Det är även gott om vilt i skogarna. Lämna inget i skogen


Har du satt upp tex snitslar, ätit lunch, rastat hunden i skogen, se till att allt följer med dig tillbaka och släng ev skräp på anvisad plats. Här tänker vi också på brandrisken vid tex rökning.Alla hundar framförs i koppel


Detta gäller oavsett hur lydig hund du har och både på området och vid rastning utanför. Givetvis arbetar de fritt när vi är i skogen och tränar.Återsamlingsplats


Vid ev. brand eller annat olycksfall samlas vi alla utomhus bakom Markan för vidare information och avprickning av deltagare.Vid eventuella skador


.

Vid eventuella skador eller åverkan på inredning, kontakta lägerkommittén omgående. Du hittar kontaktuppgifter på anslagstavlan utanför Markan.Hushåll med elen


Boende på campingen ansvarar själva för att elförsörjningen räcker till.

Endast 6A i uttagen. Om en propp går finns det bara personal som kan byta den på kontorstid. Undvik att använda högwattskrävande apparater etc.Vi håller en god ton till varandra & våra hundar


Vi följer SBKs regelverk vad gäller hundhållning.

Inget argsint vrålande eller någon som helst aga är tillåtet.

Läs gärna här 
Tänk på dina grannar


Vi är tysta mellan 22:00 – 07:00 så vi inte stör grannarna.
I gemensamma utrymmen tar vi hänsyn till varandra & plockar undan personliga
saker
Inga hundar får lämnas oövervakade

Detta gäller även i förtält/tält eller bakom kompostgaller eller liknande.

Det gäller även i Orren om hund stör grannar. 


Rökfritt

För allas trevnad hänvisas rökare till anvisad plats där askfat finns
utställda bakom Markan


unsplash