Gruppträning

GRUPPTRÄNING-

Vad är det?

Träningsgrupper där man är ett gäng som hjälper varandra med träningen i skogen under dagen.

Vi blandar erfarna hundförare med oerfarna hundförare. De som varit med på lägret tidigare introducerar de som är nya. Att ingå i en av dessa grupper kostar ingenting extra.

Gruppledaren är ingen instruktör utan håller bara ihop gruppen och har koll på vilket område gruppen ska vara på samt håller kontakt med lägerkommittén under veckan. Varje grupp tilldelas ett område i skogen och under veckan roterar man så man får ny mark varje dag.

Våra träningsgrupper 2023


Info om 2024 års grupper kommer längre fram.

Sökgrupp

Grupperna är indelade med 5-8 ekipage inklusive en gruppledare, gruppledaren fungerar inte som instruktör utan som en länk mellan lägerkommittén och deltagaren. Man lägger själva upp hur dagarna ska se ut i gruppen, men vanligast är att man kör sök på förmiddagarna.

Titta på Svenska Brukshundklubbens film om SÖK härAnmäl här

Försvarsmakt Patrull

För att delta i gruppen ska man vara hundförare (i tjänst), alternativt ha hund under utbildning dvs lägsta krav är hund som har godkänt anlagsprov. Du är grönklädd under träningen, har du ej hunnit få ut dessa är civil klädsel ok.

Vi tränar med stegringstrappan, hantering av hund, ta hand om skadad person och hund, anti-hundtjänst, framryckning, hårda spår, vanliga spår, traditionell patrullstig, mörkerövningar osv. Endast fantasin sätter stopp.

-Målet med försvarsmakts patrullgruppen är att öka ekipagens förmåga att verka tillsammans med grupp och pluton inom ramen för hemvärnets krav på patrullhundsekipage.

Läs mer om att utbilda tjänstehund här


Anmäl här

Spårgrupp

Grupperna är indelade med 5-8 ekipage inklusive en gruppledare, gruppledaren fungerar inte som instruktör utan som en länk mellan lägerkommittén och deltagaren. Man lägger själva upp hur dagarna ska se ut i gruppen, men vanligast är att man spårar på förmiddagarna.

Titta på Svenska Brukshundklubbens film om SPÅR här


Anmäl här

Nosework

Grupperna är indelade med 5-8 ekipage inklusive en gruppledare, gruppledaren fungerar inte som instruktör utan som en länk mellan lägerkommittén och deltagaren. Man lägger själva upp hur dagarna ska se ut i gruppen. Varje deltagare tar själva med sig den utrustning som behövs & varje grupp får ett område som passar deras övningar

Läs mer om NOSEWORK här

Anmäl här

Specialsök

Grupperna är indelade med 5-8 ekipage inklusive en gruppledare, gruppledaren fungerar inte som instruktör utan som en länk mellan lägerkommittén och deltagaren. Man lägger själva upp hur dagarna ska se ut i gruppen. Varje deltagare tar själva med sig den utrustning som behövs & varje grupp får ett område som passar deras övningar.

Titta på Svenska Brukshundklubbens film om SPECIALSÖK här

Anmäl här

Rallylydnad

Grupperna är indelade med 5-8 ekipage inklusive en gruppledare, gruppledaren fungerar inte som instruktör utan som en länk mellan lägerkommittén och deltagaren. Man lägger själva upp hur dagarna ska se ut i gruppen. Varje deltagare tar själva med sig den utrustning som behövs & varje grupp får ett område som passar deras övningar.

Titta på Svenska Brukshundklubbens film om RALLYLYDNAD här

Anmäl här